Cosmedia.se – plastikkirurgi förklarat på ett enkelt sätt

Estetisk plastikkirurgi

Vid estetisk plastikkirurgi är beslutet ditt.
Att informera sig väl är viktigt!

Intresset för plastikkirurgi växer i takt med att vårt yttre blir allt viktigare för det inre välbefinnandet.

Syftet med den här sidan är att genom enkel och tydlig information hjälpa dig som funderar över ett plastikkirurgiskt ingrepp att fatta rätt beslut.

De mest populära ingreppen inom estetisk plastikkirurgi

Din guide till estetisk plastikkirurgi

Plastikkirurgi är den gren inom läkekonsten som inriktar sig på att reparera och numera även förbättra utseendet. När man reparerar utseendet efter t.ex. skador eller sjukdom kallas detta för rekonstruktiv plastikkirurgi och utförs inom den allmänna vården.

Cosmedica.se handlar om den inriktning inom plastikkirurgin som går ut på att förbättra utseendet, s.k. estetisk plastikkirurgi. Ingreppen i den här kategorin, de s.k. plastikoperationerna, utförs som regel på privata kliniker där patienten själv står för beslutet och kostnaden.

Eftersom plastikoperationer utförs på privata kliniker och på patientens eget initiativ är det viktigt att du själv tar ansvar för din situation. Det första steget i detta ansvar är att informera dig väl innan du fattar några beslut. Denna “informationsfas” är både intressant och spännande och den börjar här. Välkommen!

Copyright © 2014 | Sitemap