Risker och komplikationer vid bröstförstoring

Risker vid bröstförstoring

Den största risken vid en bröstförstoring
är missnöje med resultatet

Vid alla operationer finns det risker. En bröstförstoring är inget undantag. När man talar om risker vid bröstförstoring kan man dela upp dem i estetiska och medicinska risker.

De estetiska riskerna har att göra med hur förväntningarna före operation stämmer överens med resultatet efteråt. Med medicinska risker vid bröstförstoring menar man komplikationer och biverkningar.

Den största risken vid en bröstförstoring är missnöje med slutresultatet

Den största risken vid en bröstförstoring är att man inte blir nöjd med resultatet. Detta beror oftare på bristfällig information, orealistiska förväntningar eller förhastade beslut än på fysiska komplikationer. De vanligaste besvikelserna är:

5-10% drabbas av någon sorts medicinsk komplikation efter sin bröstförstoring

De vanligaste komplikationerna vid bröstförstoring är följande:

  1. Kapselkontraktion drabbar ca 5% – kroppen kapslar in implantaten i ärrvävnad som blir så kraftig att brösten blir så hårda och deformerade att det kräver en omoperation.
  2. Efterblödning drabbar 1% – en blödning i bröstet som kirurgen måste gå tillbaka in för att åtgärda
  3. Känselnedsättning – i någon mån upplever de flesta patienter nedsatt känsel i bröstvårtan och/eller nedre delen av brösten. Känseln återkommer normalt sett men förbli i vissa fal permanent.
  4. Ojämnheter på brösten – s.k. rippling kan uppkomma om implantaten veckar sig under huden. Risken ökar hos smala kvinnor och med större implantat.
  5. Infektioner och skador på implantaten förekommer i undantagsfall men är numera förhållandevis ovanliga.

Kroppen och brösten förändras med ålder, graviditet och viktnedgång. Detta leder till att man förr eller senare måste återvända till kirurgen för någon form av korrigering av sin bröstförstoring.

NÄSTA: Så mycket kostar en bröstförstoring

Copyright © 2014 | Sitemap